Zamknij
REKLAMA

W Gąbinie rozpoczął działalność Klub Seniora.

13:55, 11.09.2020 | J.Z
Skomentuj fot. UMiG Gąbin
REKLAMA

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin informuje o realizacji projektu pn. "Zdrowy Senior-Szczęśliwy Senior!" realizowanego przez Thanero Sp. z o. o. wraz z Partnerem Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach którego utworzony został Klub Seniora, który ma swoją siedzibę w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie przy ul. Kościuszki 1 (wejście od strony ul. Płockiej). W dniu 10 września odbyło się spotkanie inauguracyjne. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Klub Seniora funkcjonować będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. W ramach Klubu Seniora świadczone będą usługi opiekuńcze i asystenckie w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Będą one świadczone na rzecz osób niesamodzielnych, tj. osób które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

- Zachęcamy wszystkich seniorów do wstąpienia w nowopowstałego Klubu Seniora w Gąbinie. - czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gąbin

Celem głównym projektu jest:

  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 60 osób po 60 r. życia., wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powiatu płockiego, niesamodzielnych, poprzez wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie Klubów Seniora.

W ramach wsparcia na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach działania zaplanowano następujące działania świadczone w Klubie Seniora:

  • zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);
  • zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
  • działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystaniaz Internetu);
  • prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua aerobik itp.;
  • tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspieraćw trudnościach życia codziennego;
  • poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów;
  • poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii;
  • poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

Biuro Projektu: Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, Aleje Kilińskiego 12A pok. 8, 09-407 Płock (budynek ECG), email: [email protected] telefon: +48 606 48 98 17 lub Kierownik Klubu Seniora Pani Teodozja Olszewska, telefon: + 48 798 011 819

źródło: UMiG Gąbin

(J.Z)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz