Zamknij
REKLAMA

Referent

Nr oferty: StPr/20/0568Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Gąbin, powiat: płocki, woj: mazowieckie
Opis zadań: Zapoznanie z obowiązującym regulaminem pracy,z zasadami księgowości i obiegiem dokumentów,z regulacjami produktowymi.Przyjmowanie dyspozycji gotówkowych i bezgotówkowych.Udzielanie klientom informacji.Realizacja zadań związanych z zawieraniem umów rachunków oszczędnościowych i innych. Rejestracja operacji bankowych i nne prace zlecone przez przełożonego. staż w godzinach: 8-16 POWER
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 24.06.2020
Stypendium brutto: 1 057,6 PLN
System wynagradzania:
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), administracyjne
 • wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
 • wyższe (w tym licencjat), informatyczne
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: kontakt przez PUP
  Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
  Adres: Kostrogaj 1, 09-400 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie
  Osoba do kontaktu: Aneta Turała
  Numer telefonu: 242674685
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: skierowanie
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi. Wspieranie aktywności społecznej rodzin. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną. Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną. Realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem.
  StPr/20/0673
  data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Pisanie pism biurowych. Uzupełnianie katalogów i rejestrów. Sporządzanie pisemnej dokumentacji związanej z obowiązującym przepisem ustawy RODO. Archiwizacja dokumentów księgowych. Wykonywanie kserokopii dokumentów zarówno na potrzeby biura jak i na potrzeby klientów. Wpinanie i numerowanie dokumentów księgowych. Prowadzenie akt osobowych pracowników. Prowadzenie rejestrów czynności podatkowych i zapisów księgowych. Numerowanie dokumentów księgowych. Wpinanie dokumentów chronologicznie do segregatorów. Przepisywanie i nadawanie korespondencji drogą pocztową oraz elektroniczną. Zarządzanie i koordynowanie spotkań z klientami. Obsługa programów komputerowych. Bezpośrednia obsługa klienta poprzez przyjęcie dokumentów do księgowania. Prowadzenie terminarza spotkań. Obsługa petentów. Dowóz i odbiór dokumentów księgowych do klienta i od klienta. Składanie dokumentacji księgowej w Urzędzie Skarbowym, ZUS, Urzędzie Wojewódzkim, GUS. Obsługa komputera, obsługa programu Office, EXCEL. Obsługa programu księgowego Rzeczypospolita (Dla Biur Podatkowych). Tworzenie dokumentacji księgowej i jej prawidłowa archiwizacja.
  StPr/20/0465
  data rozpoczęcia pracy od 31.07.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Zapoznanie z obowiązującym regulaminem pracy,z zasadami księgowości i obiegiem dokumentów,z regulacjami produktowymi.Przyjmowanie dyspozycji gotówkowych i bezgotówkowych.Udzielanie klientom informacji.Realizacja zadań związanych z zawieraniem umów rachunków oszczędnościowych i innych. Rejestracja operacji bankowych i nne prace zlecone przez przełożonego. staż w godzinach: 8-16 POWER
  StPr/20/0568
  data rozpoczęcia pracy od 24.06.2020
  wynagrodzenie od 1 057,6 PLN