Zamknij
REKLAMA
Prowadzenie zajęć w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia
StPr/21/0639
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 3 243,9 PLN

Organizacja i koordynowanie pracy kierowców, przyjmowanie zlecen transportowych, ustalanie harmonogramów przewozów w przypadku uszkodzenia pojazdu. Organizacja pomocy, rozliczanie czasu pracy kierowców.
StPr/21/0603
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN