Zamknij

Jak będzie wyglądać gospodarka odpadami od nowego roku?

09:18, 28.11.2019 | J.Z
REKLAMA
Skomentuj
fot. UMiG Gąbin

Od 1 stycznia 2020 r. Miasto i Gmina Gąbin będzie samodzielnie realizowało odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin, który Rada Miasta i Gminy Gąbin zatwierdziła podczas Sesji w dniu 8 listopada 2019 roku. 

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2020 r. do gospodarki odpadami komunalnymi przez znowelizowaną ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

I. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania odpadów.

 • Ustawa nie dopuszcza żadnych wyjątków, stąd nie będzie można zadeklarować wyższej opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych wyrzucanych do jednego pojemnika.

II.  Segregacji podlegają następujące odpady:

 • Odbierane przez firmę wywozową zgodnie z harmonogramem w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami :
 1. pozostałości po segregacji ww. odpadów (zbierane do pojemnika)
 2. ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy (worek brązowy)
 3. tworzywa sztuczne (zbierane do worka żółtego)
 4. metale (zbierane do worka żółtego)
 5. szkło (zbierane do worka zielonego)
 6. papier (zbierany do worka niebieskiego) – nowa frakcja do segregacji.
 • Gromadzone na nieruchomości i odbierane w ramach opłaty, raz w roku, w ramach zbiórki mobilnej lub dostarczane samodzielnie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gąbinie (PSZOK)
 1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 2. zużyte opony od samochodów osobowych;
 3. przeterminowane leki i chemikalia;
 4. zużyte baterie i akumulatory;
 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 6. odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne.

Masz kompostownik? Zapłacisz mniej...

Posiadanie na nieruchomości kompostownika, w którym będą gromadzone odpady ulegające biodegradacji będzie uprawniało do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tych właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować bioodpady w kompostowniku przydomowym.      

Stwierdzenie braku posiadania kompostownika na nieruchomości  pozbawia uprawnienia do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sytuacji zadeklarowania posiadania kompostownika na nieruchomości odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości.

Co z nieruchomościami niezamieszkałymi, na których wytwarzane są odpady?

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, gastronomia, szkoły, biura, zakłady pracy, itd.) na których wytwarzane są odpady komunalne mogą przystąpić do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przystąpienie jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej – właściciel składa w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie pismo o ujęcie go w systemie odbioru odpadów z nieruchomości. Ustawa dopuszcza samodzielne zawarcie umowy cywilo-prawnej z firmą wywozową w przypadku braku woli przystąpienia do systemu organizowanego przez gminę.

Nie segregujesz? Zapłacisz karę... 

Za brak segregacji odpadów komunalnych na nieruchomości, właścicielowi będzie naliczana opłata podwyższona (w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki opłaty ustalonej przez radę gminy).

Każdy samodzielnie będzie musiał wyposażyć się w pojemnik...

Właściciele nieruchomości samodzielnie wyposażają się w pojemniki na odpady komunalne. Od 01 stycznia 2020 r. pojemniki nie będą dzierżawione od firmy wywozowej. Worki na odpady segregowane będą dostarczane na nieruchomość przez firmę wywozową, podczas odbioru odpadów, w ilości ustalonej w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin”.

W styczniu złóż nową deklarację...

W styczniu 2020 r. właściciele nieruchomości – zależnie od rodzaju nieruchomości zobowiązani będą do złożenia nowych deklaracji. Do złożenia deklarcji będą zobowiązani właściciele nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku. 

Wypełnioną deklarację będzie  można złożyć w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji elektronicznej ePUAP, podpisanej profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Adres skrytki odbiorczej Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie: /umiggabin/skrytka
 2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin,
  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16 w biurze podawczym, pok. nr 1,

Opłata naliczana będzie:

 • od ilości osób zadeklarowanych, zamieszkujących na nieruchomościach zamieszkałych i mieszanych,
 • od wielkości i ilości pojemników oraz stawki opłaty za pojemniki zadeklarowane na nieruchomościach niezamieszkałych,
 • ryczałtem na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających wyrażonej w liczbie pojemników/worków oraz stawki opłaty za pojemnik/worek.

Wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin proszeni są o zapoznanie się z aktami prawa miejscowego regulującymi gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Dokumenty są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie:  https://bip.gabin.pl/uchwaly-rady-miasta-i-gminy-gabin-z-dnia-08-11-2019-r-xvi-sesja-rady-miasta-i-gminy-gabin, (transmisja obrad sesji: https://esesja.tv/transmisja/1940/sesja-rady-w-dniu-piatek-8-listopada-2019.htm).

Płatności za odbiór odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Gąbin, dotyczące roku 2019 i lat poprzednich, winny być zrealizowane najpóźniej do dnia 15 stycznia 2020r. Przelewy za okres do grudnia 2019 r. prosimy kierować na dotychczasowe konto bankowe wskazane przez Związek Gmin Regionu Płockiego w Płocku.

Urząd Miasta i Gminy Gąbin w imieniu Związku Gmin Regionu Płockiego prosi o terminowe uregulowanie płatności za rok 2019 i lata poprzednie, wskazując jednocześnie na konieczność uregulowania ww. opłat ze względu na przejęcie organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio przez Miasto i Gminę Gąbin.

źródło: UMiG Gąbin
 

[ZT]50399[/ZT]

 

REKLAMA
(J.Z)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© terazgabin.pl | Prawa zastrzeżone