Żłobki z gminy Gąbin z rządowym dofinansowaniem!

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu "Maluch+". Dzięki rządowemu dofinansowaniu utworzonych zostanie ponad 24 tysiące miejsc dla najmłodszych dzieci, a około 56 tysięcy placówek otrzyma wsparcie na bieżącą działalność. Wśród zwycięzców znalazła się gmina Gąbina, która dzięki złożonym wnioskom pozyskała środki na żłobek w Gąbinie i Nowym Grabiu. 

Konkurs podzielony został na cztery moduły. Moduł 1 podzielono jeszcze na dwa podmoduły 1a i 1b. Moduł 1a przeznaczony był na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce. Moduł 1b był przeznaczony na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce.

Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem środków z poprzednich edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Trzeci moduł skierowany został do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, które mogły pozyskać środki na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie.

O środki z modułu 4 mogły ubiegać się podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

W ramach programu rozdysponowano środki w kwocie ponad 385 milionów złotych. Miasto i Gmina Gąbin uzyskała wsparcie na łączną kwotę 291 600 zł z czego 223 200 zł z przeznaczeniem na Żłobek Samorządowy w Nowym Grabiu i 68 400 zł na Żłobek w Gąbinie. 

  źródło: MRPiPS

Komentarze: Bądź pierwsza/y

Reklama

folk

rekp

 

Polecamy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress